blog.etransport.pl
Roszczenia i szkody w transporcie - czyli jak nie stracić?
  
"Co ta wódka robi z psa", czyli alkohol a odpowiedzialność z polis OCP
2011-10-15

Praca kierowcy w transporcie międzynarodowym nie należy do najłatwiejszych. Długie godziny w drodze, całe tygodnie poza domem, nuda na długich postojach i niejednokrotnie sporo problemów związanych z przewożonym towarem. I choć ten zawód nie wymusza na kierowcach absolutnej abstynencji, to jednak wymaga od kierowców wstrzemięźliwości i umiaru w spożywania wyrobów alkoholowych – od nich zależy bowiem bezpieczeństwo towaru i powierzonego im środka transportu.

Jakie sankcje grożą kierowcy za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu wie każdy driver. Oprócz tego, za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu grożą sankcje, które nie obciążają samego kierowcy – uderzają w firmę transportową.

Zgodnie z polskim prawem dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi wynosi  poniżej 0, 2 promila lub poniżej 0, 1 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza.

Stan po użyciu alkoholu zachodzi w sytuacji, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0, 2 do 0, 5 promila alkoholu albo obecności od 0, 1 mg do 0, 25 mg alkoholu w 1 dm³ wydychanego powietrza.

Z kolei ze stanem nietrzeźwości mamy do czynienia wówczas, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0, 5 promila, bądź też gdy obecność alkoholu w 1 dm³ wydychanego powietrza przekracza 0, 25 mg.

Skoro jednak mówimy o transporcie międzynarodowym, nie możemy nie wiedzieć, jak to wygląda tam, gdzie się wybieramy. I tak, dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi w poszczególnych krajach wynosi:

0, 8

-

Irlandia, Luksemburg, Malta, Wielka Brytania

0, 5‰

-

Andorra, Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Jugosławia, Łotwa, Macedonia, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Słowenia, Szwajcaria, Turcja i Włochy

0, 2‰

-

Polska, Szwecja

0, 0‰

-

Albania, Białoruś, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Rosja, Rumunia, Słowacja, Ukraina i Węgry

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Zawarto%C5%9B%C4%87_alkoholu_we_krwi

Patrząc w tabelę można by powiedzieć, że polskie przepisy są za bardzo restrykcyjne, ale to raczej przepisy niektórych państw są zbyt liberalne. I lepiej, aby kierowcy przewożący ładunki nie sugerowali się dopuszczalnymi np. w Niemczech, we Francji, czy też w Wielkiej Brytanii, czy Irlandii – może mieć to negatywne skutki dla przewoźnika pracodawcy tutaj w Polsce.

Z czym wiąże się prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu?

Każdy przewoźnik ma zawarte ubezpieczenie OCP, większość do przewozu towarów zatrudnia kierowców. Warunki ubezpieczenia OCP nie są już niestety tak liberalne, jak przepisy w niektórych krajach Europy a warunki niektórych ubezpieczycieli nie są nawet tak liberalne jak nasze polskie przepisy. Po powstaniu szkody z udziałem kierowcy będącego pod wpływem alkoholu skutek może być zawsze ten sam – odmowa wypłaty odszkodowania.

Jak to wygląda w warunkach ubezpieczycieli, podałem na przykładzie owu OCP w ruchu międzynarodowym kilku najpopularniejszych polskich zakładów ubezpieczeń (na dzień 24.09.2010 r. kolejność alfabetyczna – według nazwy własnej):

TUiR Allianz Polska SA

§ 4. Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności

1. Allianz nie odpowiada za szkody powstałe wskutek:

6) wykonywania przewozu przez osobę będącą w stanie nietrzeźwym (…)

Źródło: http://www.allianz.pl/ubezpieczenia/ubezpieczenia_transportowe, 378.html

Komentarz: zawartość alkoholu we krwi kierowcy nie może przekroczyć 0, 5 promila, bądź 0, 25 mg w 1 dm³ wydychanego powietrza

 

Compensa TU SA Vienna Insurance Group

§ 5. Wyłączenie odpowiedzialności

3. Ubezpieczenie nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczającego z tytułu szkód:

6) powstałych wskutek prowadzenia pojazdu przez osoby (…) znajdujące się po spożyciu alkoholu, (…)

Źródło: http://www.compensa.pl/Klientbiznesowy/tabid/75/Default.aspx

Komentarz:

·       ubezpieczyciel sprytnie posłużył się terminem „po spożyciu alkoholu”, który może oznaczać, że chodzi o każde spożycie (powyżej 0, 00 promila lub 0, 00 mg/1 dm³), nawet gdy kierowca popełnił dopuszczalną prawem zawartość alkoholu we krwi lub w wydychanym powietrzu (nie przekraczające odpowiednio 0, 2 promila lub 0, 1 mg/1 dm³),

·       na kodeksowe potraktowanie tego zapisu bym raczej nie liczył  - prawo wyraźnie określa, że chodzi o stan po użyciu a nie po spożyciu,

·       każda zawartość alkoholu może więc skutkować odmową odszkodowania,

·       nie określony wprost zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela

 

STU Ergo Hestia SA

§ 5

2. Ponadto ochrona ubezpieczeniowa nie jest objęta odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe wskutek:

6) prowadzenia pojazdu przez kierowcę w stanie nietrzeźwości, (…).

Źródło: ogólne warunki ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego

w ruchu międzynarodowym, TM/OW026/0708

Komentarz: zawartość alkoholu we krwi kierowcy nie może przekroczyć 0, 5 promila, bądź 0, 25 mg w 1 dm³ wydychanego powietrza.

 

HDI Asekuracja TU SA

Wyłączenia odpowiedzialności

§ 5

1. HDI nie odpowiada za szkody:

3) powstałe wskutek prowadzenia pojazdu przez kierowcę, będącego po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, (…)

Źródło: http://www.hdi-asekuracja.pl/ubezpieczenie_odpowiedzialnosci_cywilnej_przewoznika_drogowego/

 

Komentarz:

·       ubezpieczyciel równie sprytnie posłużył się terminem „po spożyciu alkoholu”, który może oznaczać, że chodzi o każde spożycie (powyżej 0, 00 promila lub 0, 00 mg/1 dm³), nawet gdy kierowca popełnił dopuszczalną prawem zawartość alkoholu we krwi lub w wydychanym powietrzu (nie przekraczające odpowiednio 0, 2 promila lub 0, 1 mg/1 dm³),

·       prawo wyraźnie określa, że chodzi o stan po użyciu a nie po spożyciu, każda zawartość alkoholu może więc skutkować odmową odszkodowania,

·       ubezpieczyciel interpretuje (mamy na pismie), że użyte w owu po spożyciu alkoholu” oznacza po użyciu alkoholu”, więc jeśli ufać interpretacji, zawartość alkoholu we krwi kierowcy nie może przekroczyć 0, 2 promila, bądź 0, 1 mg w 1 dm³ wydychanego powietrza.

·       ubezpieczyciel dopuścił taką zawartość alkoholu, jaką dopuszcza polskie prawo.

 

PZU SA

Wyłączenia odpowiedzialności

§ 6.1. PZU nie odpowiada za szkody powstałe:

5) wskutek lub podczas wykonywania przewozu przez osoby będące w stanie nietrzeźwości (…)

Źródło: http://www.pzu.pl/?nodeid=produkt_pzu_sa&group_id=52199&category_id=52159&prod_id=29716

Komentarz: zawartość alkoholu we krwi kierowcy nie może przekroczyć 0, 5 promila, bądź 0, 25 mg w 1 dm³ wydychanego powietrza.

 

TUiR WARTA SA

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności TUiR Warta

§ 6

1. TUiR WARTA nie ponosi odpowiedzialności za następujące szkody:

9) spowodowane przez osoby będące po użyciu alkoholu, (…), za które ubezpieczający ponosi odpowiedzialność oraz osoby, które działają na zlecenie, w imieniu lub na rzecz ubezpieczającego,

Źródło: http://www.warta.pl/dynamic/common/Artykul.jsp?aid=12037&active=478

Komentarz:

·       zawartość alkoholu we krwi kierowcy nie może przekroczyć 0, 2 promila, bądź 0, 1 mg w 1 dm³ wydychanego powietrza,

·       ubezpieczyciel dopuścił taką zawartość alkoholu, jaką dopuszcza polskie prawo.

 

Na zakończenie przypomnę jaki wpływ ma zawartości alkoholu we krwi na zachowanie ludzi (w tym kierowców ciężarówek):

0, 3

-

rozproszona uwaga

0, 8‰

-

pobudliwość, upośledzenie koordynacji ruchowo-wzrokowej

1, 5‰

-

zaburzenia równowagi, błędy w logicznym myśleniu, opóźnienie czasu reakcji, agresywność, brawura

2, 0‰

-

zaburzenia mowy, senność, obniżenie kontroli zachowania i poruszania się

4, 0‰

-

senność, możliwość zapadnięcia w śpiączkę

5, 0‰

-

zatrucie, śmierć

 

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Zawarto%C5%9B%C4%87_alkoholu_we_krwi

Nie będę już oceniał, czy kierowca będący pod wpływem alkoholu daje gwarancję bezpiecznego dowiezienia towaru do odbiorcy, tym samym daje gwarancję uniknięcia problemów – na to pytanie powinien sobie odpowiedzieć każdy przewoźnik. I warto pamiętać, że do szkody może doprowadzić nawet „rozproszona uwaga” kierowcy (zawartość alkoholu we krwi „tylko” 0, 3 promila) – w takim przypadku z przywołanych sześciu zakładów ubezpieczeń, szkodę pokryje zaledwie trzy: TUiR Allianz Polska SA, STU Ergo Hestia SA i PZU SA.

 

Sprawdźcie więc drodzy przewoźnicy, w jakim zakładzie ubezpieczeń zawarliście swoje ubezpieczenie OCP i oceńcie sami jak zabezpieczyliście się przed ryzykiem związanym z ewentualnym spożyciem alkoholu przez swojego kierowcę w czasie transportu.

 

www.cds-odszkodowania.info

CDS
Wasze komentarze (0) »
Skomentuj »

etransport.pl - nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum i autorów publikacji na stronach parking.etransport.pl. Osoby zamieszczające wypowiedzi i publikacje naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

CDS o sobie

www.cds-odszkodowania.info działa jako kancelaria doradcza, której misją jest ochrona interesów przewoźników i spedytorów poprzez świadczenie usług w zakresie obsługi ubezpieczeń transportowych (OC przewoźnika, OC spedytora, OCP w ruchu kabotażowym na terenie Niemiec i OC zawodowej przewoźnika do licencji). Wspieramy również przewoźników w zakresie obsługi roszczeń i szkód transportowych (postępowania odwoławcze i sądowe oraz windykacja wierzytelności), obsługi szkód komunikacyjnych z AC (pojazdy ciężkie), prawa przewozowego i cywilnego, procedur związanych z likwidacją szkód, obsługi prawnej powstałych szkód, oceną ryzyka w firmach transportowych i spedycyjnych.