blog.etransport.pl
Roszczenia i szkody w transporcie - czyli jak nie stracić?
  
Szkody kradzieżowe i rabunkowe – gdzie parkować (cz. 3)
2009-09-25

Dziś przykład zapisów w polisie innego, już bardziej znanego i dość popularnego zakładu ubezpieczeń, jeżeli chodzi o ubezpieczenie OCP.

______________________________________

 

Przykład 3

 

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

Kierowca powinien ze szczególną starannością zabezpieczyć pojazd wraz z przesyłką przed kradzieżą z włamaniem. W czasie postoju kierowca zobowiązany jest pozostawić pojazd wraz  z przesyłką na parkingu strzeżonym, a jeśli jest to niemożliwe - w miejscu zapewniającym maksimum bezpieczeństwa tj. na terenie trwale ogrodzonym, zamkniętym, dozorowanym oraz oświetlonym lub na znajdujących się na trasie przewozu parkingach przy motelu, hotelu, całodobowej stacji benzynowej lub urzędzie celnym.

(…)

3.    Postoje środka transportu (rozumiane jako opuszczenie środka transportu przez kierowcę) odbywają się tylko na parkingach strzeżonych (nie dotyczy 15 krajów Unii Europejskiej wg stanu na 30.04.2004, Szwajcarii i Norwegii, w których postoje powinny odbywać się ww. opisanymi warunkami bezpieczeństwa); dopuszcza się trwający nie dłużej niż 60 min. brak nadzoru, rozumiany jako opuszczenie środka transportu przez kierowcę na całodobowej stacji benzynowej, która położona jest na trasie przewozu przy drogach klasy międzynarodowej lub krajowej (oznakowanych jedno, dwu lub trzycyfrowo). 

4.    Dopuszcza się możliwość postoju pojazdu z ładunkiem w miejscach innych niż wymienione w pkt. 3, wynikającego z:

a)    obowiązku przyjęcia/wydania przesyłki,

b)    konieczności załatwienia formalności finansowych i celnych związanych z realizacją transportu (w tym oczekiwania na odprawę celną),

c)    koniecznego postoju na parkingach przy przejściach granicznych, terminalach granicznych,

d)    konieczności wezwania pomocy po awarii pojazdu lub wypadku drogowym,

e)    z przepisów prawa (m. in. o czasie pracy kierowcy, o czasie jazdy, o zakazie poruszania się pojazdów ciężarowych w określonym czasie) – pod warunkiem, że kierowca pozostaje w pojeździe.

 

W „Warunkach bezpieczeństwa” zakład ubezpieczeń nakazuje parkowanie na parkingu strzeżonym, w miejscu posiadającym cechy parkingu strzeżonego           oraz w innych określonych miejscach przy trasie przewozu. Również w pkt. 4 ubezpieczyciel ogranicza możliwości parkowania do miejsc, które uznaje za bezpieczne.

 

Na uwagę zasługuje jednak pkt. 4 postanowień umowy ubezpieczenia. Wynika       z niego, że pojazd z towarem może być zaparkowany w miejscach innych niż określone w pkt. 3, tym samym, w określonych przypadkach, ubezpieczyciel nie narzuca szczególnych wymogów dotyczących miejsc parkowania i daje przewoźnikowi dość sporo możliwości postoju. Można by powiedzieć, że podobnie było w warunkach omawianych w przykładzie 2 (poprzedni artykuł), ale są w tych zapisach dość duże różnice.

Mianowicie kierowca może zaparkować pojazd w miejscu innym niż określone w pkt. 3, jeżeli wynika z:

a)    obowiązku przyjęcia/wydania przesyłki,

W tym przypadku, nie musi on odbywać postoju w miejscu dostawy (jak wynikało to z warunków opisanych w przykładzie 2), ani nawet na całodobowej stacji paliw. Oznacza to, że może zaparkować pojazd np. na parkingu zewnętrznym przy magazynie odbiorcy lub na parkingu przeznaczonym dla oczekujących na rozładunek w rejonie miejsca dostawy (takie często znajdują się w kompleksach magazynowych).

Różnica w zapisach warunków ubezpieczenia pozornie niezauważalna, ale jakże ważna dla ochrony ubezpieczeniowej w przypadku powstania szkody kradzieżowej w towarze.

Kierowca może również zaparkować pojazd w miejscu innym niż określone w pkt. 3, np. jeżeli postój wynika z:

e)     z przepisów prawa (m. in. o czasie pracy kierowcy, o czasie jazdy, o zakazie poruszania się pojazdów ciężarowych w określonym czasie) – pod warunkiem, że kierowca pozostaje w pojeździe.

Oznacza to, że jeśli kierowcy kończy się czas w pracy lub czas jazdy, może odbyć postój w innych miejscach, aniżeli określone w „Warunkach bezpieczeństwa” i w pkt. 3, np. na oznaczonym parkingu przy autostradzie i niekoniecznie na terenie całodobowej stacji benzynowej lub przy hotelu. Daje to przewoźnikom komfort „ustawiania” pracy kierowców pod kątem realizowania usługi transportowej a nie pod kątem spełniania wymogów zakładu ubezpieczeń, jak w poprzednich przykładach.

Oczywiście należy zadać sobie pytanie, czy miejsca parkowania, które dopuszcza ubezpieczyciel, są bezpieczniejsze od parkingów przy dużych i całodobowych stacjach paliw (o parkingach strzeżonych nie wspominając). Praktyka pokazuje,     że w niektórych obszarach nie ma bezpiecznych miejsc. Tak jest np. w pasie ponad 100 km na północ od Dover, czy w pasie przed Calais oraz na północ od Karlskrony, gdzie towar jest kradziony i rabowany praktycznie wszędzie.

Oczywiście, bez względu na to, w jakim miejscy zaparkujemy, musimy zastosować optymalne warunki bezpieczeństwa dla siebie, pojazdu i przewożonego towaru.

Dlatego ubezpieczyciele często podnoszą kwestię należytego dozoru przez kierowcę.  W poprzednim artykule, kierowca zobowiązany był co godzinę kontrolo-  wać stan pojazdu, w opisanym powyżej przypadku musi pozostawać w pojeździe – pozostawać, nie oznacza przy tym ciągłego czuwania.

Przy zastosowaniu w umowie OCP warunków parkowania opisanych w niniejszym przykładzie, zakład ubezpieczeń ma całkiem małe szanse na postawienie przewoźnikowi zarzutu ich niedopełnienia a tym samym ma też małe szanse na odmówienie odszkodowania.

______________________________________

 

PAMIĘTAJMY WIĘC:

·       warunki parkowania stawiane przewoźnikom w polisach OCP mają olbrzymie znaczenie - im mniej ograniczeń, tym mamy większe szanse na uzyskanie odszkodowania za szkodę kradzieżową,

·       jeżeli już gdzieś parkujemy powinniśmy zwracać uwagę na to, aby odbywać postoje w miejscach, które są również akceptowane przez zakłady ubezpieczeń,

·       skoro zdarza nam się parkować nie tylko na parkingach przy całodobowych stacjach benzynowych, zawierajmy umowy OCP na takich warunkach, które nam to umożliwiają.

 

Warunki, na jakich zawieramy umowy ubezpieczenia OCP mają decydujące znaczenie przy określaniu odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń a tym samym     dla Waszego bezpieczeństwa.

 

Warto jest więc to wiedzieć i pamiętać o tym.

 

 

www.cds-odszkodowania.pl

CDS
Wasze komentarze (0) »
Skomentuj »

etransport.pl - nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum i autorów publikacji na stronach parking.etransport.pl. Osoby zamieszczające wypowiedzi i publikacje naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

CDS o sobie

www.cds-odszkodowania.info działa jako kancelaria doradcza, której misją jest ochrona interesów przewoźników i spedytorów poprzez świadczenie usług w zakresie obsługi ubezpieczeń transportowych (OC przewoźnika, OC spedytora, OCP w ruchu kabotażowym na terenie Niemiec i OC zawodowej przewoźnika do licencji). Wspieramy również przewoźników w zakresie obsługi roszczeń i szkód transportowych (postępowania odwoławcze i sądowe oraz windykacja wierzytelności), obsługi szkód komunikacyjnych z AC (pojazdy ciężkie), prawa przewozowego i cywilnego, procedur związanych z likwidacją szkód, obsługi prawnej powstałych szkód, oceną ryzyka w firmach transportowych i spedycyjnych.