blog.etransport.pl
Roszczenia i szkody w transporcie - czyli jak nie stracić?
  
OC zawodowe przewoźnika do licencji w jeden dzień
2014-01-24

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. zmieniło dość radykalnie zasady wydawania licencji na drogowy przewóz towarów oraz wypisów z posiadanych licencji.

 

Jak wiemy, rozporządzenie daje możliwość potwierdzania zdolności finansowej ubezpieczeniem odpowiedzialności zawodowej przewoźnika, ale polski rynek ubezpieczeniowy raczej nie jest zainteresowany tworzeniem produktu dla potrzeb dokumentowania zdolności finansowej. Efektem tego jest to, że zaledwie kilka towarzystw wypracowało i posiada odpowiedni produkt, który spełnia wymogi rozporządzenia.

  

Polisa w jeden dzień

 

Pionierem i póki liderem jest towarzystwo ubezpieczeniowe CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt., które z polskimi partnerami potrafiło sprostać wymogom nowego prawa transportowego i stworzyło produkt, który do dziś cieszy się największym zainteresowaniem przewoźników. Zadziało się to bowiem za sprawą platformy, która obsługuje ten produkt i pozwala w ciągu jednego dnia uzyskać niezbędne potwierdzenie, którego forma elektroniczna jest akceptowana przez Bds.TM (dawny BOTM) oraz Starostwa Powiatowe.

 

Możliwe dołączenie do teczki w Bds.TM (BOTM)

 

Biura, które działają w Warszawie i oferują tego typu ubezpieczenia mogą też dostarczyć polisę do Bds.TM (BOTM) celem dołączenia jej do złożonego wniosku. Dla wielu przewoźników zamiejscowych jest to duże ułatwienie, gdyż skraca to czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku i uzyskanie licencji lub wypisu.

 

Polisę należy co rok odnawiać


Warto pamiętać, że art. 7 ust. 1. tego rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 nakłada na przewoźników obowiązek posiadania zdolności finansowej, aby "...być w stanie w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania". Tak więc, aby spełnić wymóg określony w art. 7. ust. 1. rozporządzenia,  nie wystarczy zawrzeć ubezpieczenie raz przy uzyskiwaniu licencji - polisę należy wznawiać co rok, gdyż to dopiero pozwoli na udokumentowanie posiadanej zdolności finansowej. W przeciwnym razie o takim obowiązku mogą przypomnieć inspektorzy ITD, co może pociągać za sobą sankcje finansowe.Więcej na: www.oc-przewoznika.info/oc-zawodowe-pannonia

 


Jerzy Różyk

CDS Kancelaria Brokerska

 

www.oc-przewoznika.info

 

CDS

CDS o sobie

www.cds-odszkodowania.info działa jako kancelaria doradcza, której misją jest ochrona interesów przewoźników i spedytorów poprzez świadczenie usług w zakresie obsługi ubezpieczeń transportowych (OC przewoźnika, OC spedytora, OCP w ruchu kabotażowym na terenie Niemiec i OC zawodowej przewoźnika do licencji). Wspieramy również przewoźników w zakresie obsługi roszczeń i szkód transportowych (postępowania odwoławcze i sądowe oraz windykacja wierzytelności), obsługi szkód komunikacyjnych z AC (pojazdy ciężkie), prawa przewozowego i cywilnego, procedur związanych z likwidacją szkód, obsługi prawnej powstałych szkód, oceną ryzyka w firmach transportowych i spedycyjnych.