blog.etransport.pl
Roszczenia i szkody w transporcie - czyli jak nie stracić?
  
Referendum w sprawie wprowadzenia nowego prawa przewozowego
2012-03-27

Jak zauważyłem, blog na etransporcie.pl stał się nośnikiem transportowej twórczości literackiej. Idąc za modą, poddaję pod wesołą debatę mój projekt uproszczenia jednego małego elemencika w całej poważnej machinie TSL, jakim jest prawo przewozowe. Pchnęły mnie do tego: niezbyt wysoka klarowność prawa, umożliwiająca tworzenie różnych konfiguracji interpretacyjnych oraz zbyt trudnyjęzyk, w jakim zostało ono napisane, co leży kamieniem (niektórym), kością wprzełyku (innym) lub bolącymi czyrakami w. .. (tym dalszym z prawej, bądź z lewej). Oto zapowiadany projekt, który poddaję pod głosowanie wysokiemu gremium.

 

 

Prawoprzewozowe według Hammurabiego 1)

 

 

Odpowiedzialność przewoźnika

 

§ 1. Jeśli obywatel w podróży znajduje się i srebro, złoto, (drogie) kamienie lub „bagaże" (z) rąk swych (innemu) obywatelowi dał i doprzewiezienia przekazał mu, (a) człowiek tamten wszystkiego, co miał przewieźć, w miejscu docelowym nie oddał i wziął (sobie), właściciel przesyłki człowiekowitemu wszystko, co miało być przewiezione i nie zostało oddane udowodni, człowiek ten pięciokrotnie wszystko, co zostało mu przekazane, właścicielowiprzesyłki odda.

 

§ 2. Jeśli obywatela zobowiązanie dłużnicze obciąża i żonę swoją, synaswego lub córkę swą sprzedał, bądź w służbę poddaństwa za długi oddał, 3 lata(w) domu nabywcy ich lub wierzyciela ich będą pracować, czwartego roku wolnośćim zostanie zwrócona;

 

Odpowiedzialność za szkody magazynowe

 

§ 3. Jeśli obywatel zboże swe na składowanie w domu (innego) obywatelazłożył i do spichlerza miało miejsce włamanie, bądź właściciel domu składotworzył i zboże wziął lub (temu, że) zboże w domu jego zostało składowanecałkiem zaprzeczył, właściciel zboża o zbożu swym przed bogiem świadectwozłoży, (a) właściciel domu zboże, które zabrał podwoi i właścicielowi zboża(je) odda.

 

Odpowiedzialność spedytora

 

§ 4. Jeżeli w podróży na drodze jego nieprzyjaciel wszystko, co niósł, odbierze mu; agent handlowy przysięgę na boga wypowie i odejdzie wolny.

 

Zastaw na przesyłce

 

§ 5. Jeśli obywatel u obywatela zboże lub srebro ma, a bez zgodywłaściciela zboża ze składu lub klepiska zboże wziął, człowiek ten, któremu bez(zgody) właściciela wzięcie zboża ze składu lub klepiska, udowodni się, tylezboża, ile wziął, zwróci i wszystko, co tamten dał, utraci.

 

Przewoźne

 

§ 6. Jeśli obywatel bydło, wóz (długi) i woźnicę do niego najął, za 1dzień 3 PI ziarna da.

§ 7. Jeśli obywatel wóz (długi) sam najął, za 1 dzień 40 sila 3 ziarna da.

 

Wynagrodzenie kierowców przewoźnika

 

§ 8. Jeśli obywatel pracownika najemnego najął, od początku roku, aż dopiątego miesiąca, 6 ziaren srebra na 1 dzień da, (a) od szóstego miesiąca aż dokońca roku, 5 ziaren srebra na 1 dzień da.

 

Odpowiedzialność kierowców wobec przewoźnika

 

§ 9. Jeśli niewolnik do pana swego: „Nie (jesteś) panem moim ty", powiedział, (zaś), że (jest) niewolnikiem jego dowiedzie mu się, pan jego uchoutnie mu.

 

Rozpatrywanie roszczeń przed sądem

 

§ 10. Jeśli obywatel czary obywatelowi zarzucił i nieudowodnił (mu) tego, ten któremu czary zarzucono do Rzeki wejdzie, w Rzece sięzanurzy, jeśli Rzeka dosięgnie go, oskarżyciel jego domostwo jego zabierze.Jeżeli człowieka tego Rzeka oczyści < go > i zostanie zdrowy, ten któryczary (mu) zarzucił zostanie zabity, ten zaś, którego Rzeka oczyściła domostwooskarżyciela swego zabierze.

 

§ 11. Jeśli obywatel podczas rozprawy sądowej z fałszywym świadectwemwystąpił, oświadczenia swojego nie udowodnił, (to) jeżeli rozprawa ta (była)sprawą gardłową, człowiek ten zostanie zabity;

 

Właściwość odszkodowawcza

 

§ 12. Jeśli obywatel rabunku dokonał i został złapany, człowiek tenzostanie zabity;

§ 13. jeżeli rabuś nie zostanie złapany, obywatel obrabowany, o tym, comu skradziono przed bogiem zaświadczy; miasto86 lub rabiânum, naterytorium którego lub w okręgu którego rabunku dokonano, wszystko, co muskradziono, zwróci jemu;

 

 

 

1) Opracowano na podstawie przekładu KodeksuHammurabiego autorstwa Marka Stępnia, 2003. Dla potrzeb opracowania zmienionokolejność, numery paragrafów oraz dodano tytuły. Z przypisów zrezygnowano, gdyżi tak nie byłoby łatwiej.

 

 

www.cds-odszkodowania.info

CDS
Wasze komentarze (0) »
Skomentuj »

etransport.pl - nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum i autorów publikacji na stronach parking.etransport.pl. Osoby zamieszczające wypowiedzi i publikacje naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

CDS o sobie

www.cds-odszkodowania.info działa jako kancelaria doradcza, której misją jest ochrona interesów przewoźników i spedytorów poprzez świadczenie usług w zakresie obsługi ubezpieczeń transportowych (OC przewoźnika, OC spedytora, OCP w ruchu kabotażowym na terenie Niemiec i OC zawodowej przewoźnika do licencji). Wspieramy również przewoźników w zakresie obsługi roszczeń i szkód transportowych (postępowania odwoławcze i sądowe oraz windykacja wierzytelności), obsługi szkód komunikacyjnych z AC (pojazdy ciężkie), prawa przewozowego i cywilnego, procedur związanych z likwidacją szkód, obsługi prawnej powstałych szkód, oceną ryzyka w firmach transportowych i spedycyjnych.