blog.etransport.pl
Roszczenia i szkody w transporcie - czyli jak nie stracić?

Ostatnie teksty:

2022-10-24Uszkodzenie wózka widłowego i towaru w czasie przestawiania pojazdu. Kto odpowiada za szkodę?
2021-03-25Odpowiedzialność przewoźnika za uszkodzenie wózka paletowego przy załadunku
2021-03-25Umowa przewozu i skutki pozaumownego załadunku towaru. Przewoźnik na przegranej.
2018-08-29Transportowy bumerang, czyli o palecie, której nikt nie chciał
2018-05-09Kierowca w firmie transportowej - umowa o pracę nie dla wszystkich
2017-08-01KABOTAŻ W UNII EUROPEJSKIEJ - PRZEPISY
2017-07-20Za co zakłady ubezpieczeń nie odpowiadają z polis OCP?
2017-03-11Licencja na pośrednictwo przy przewozie rzeczy również dla przewoźników
2016-11-21Rażące niedbalstwo - jak wpływa na odpowiedzialność przewoźnika i zakładu ubezpieczeń
2016-10-26Odszkodowanie za szkodę w transporcie – komu je płacimy
2016-10-12Nadawca zawinił, a przewoźnika jak nie kijem to pałą
2016-10-09Kabotaż w Niemczech – jaka odpowiedzialność i jakie ubezpieczenie
2016-06-23BUS-przewozy, czyli jak ubezpieczać swoją odpowiedzialność cywilną
2016-06-10Spedytor, przewoźnik umowny, przewoźnik - trzy polisy w jednej
2016-06-06Przeważenie pojazdu do 3,5 tony – realia BUS-przewozów
2015-06-09Polisa OCP nie musi kosztować 10 tys. złotych
2015-04-29Busy do 3,5 tony, czyli jak ubezpieczać kabotaż
2014-08-15Umowa ATP i jej stosowanie w polskim systemie prawnym
2014-06-12Spedytor - co z nim jest nie tak?
2014-06-01Kabotaż w krajach EU - co wiedzieć należy
2014-01-24OC zawodowe przewoźnika do licencji w jeden dzień
2014-01-02Cena polisy OCP a zakres ubezpieczenia
2013-10-18OC przewoźnika a podwykonawcy - ryzyka i zagrożenia
2013-09-19Polisy OC zawodowej TAK, czyli co tak naprawdę zmieniła nowa ustawa
2013-06-24Licencje transportowe po nowemu - co zmieni nowelizacja ustawy
2013-03-29Przewoźnik a spedytor, spedytor a przewoźnik i taki tam melanż
2013-01-18OC przewoźnika umownego - podwykonawcy a ryzyko i zagrożenia dla przewoźnika
2012-08-15Licencje transportowe - ubezpieczenie OC zawodowej przewoźnika jako odpowiedź na wymogi rozporządzenia nr 1071/2009
2012-06-01Los tyrowca
2012-03-27Referendum w sprawie wprowadzenia nowego prawa przewozowego
2011-11-11Kierowco, ukradli Ci furę, oddadzą samolot
2011-10-15"Co ta wódka robi z psa", czyli alkohol a odpowiedzialność z polis OCP
2011-06-15Bezpieczeństwo w transporcie - jak zmniejszać ryzyko powstawania szkód
2011-04-01Kradzieże towarów w transporcie, czyli gdzie i jak parkować
2011-01-22SDR zamiast złotego franka - przewoźnicy zyskają, czy stracą?
2011-01-08Wina umyślna a odpowiedzialność zakładów ubezpieczeń z polis OC spedytora
2010-11-23Spedytor, który koniecznie chce być przewoźnikiem
2010-08-23O oszustwach i wyłudzeniach towarów - suplement do art. z 11.10.2009 r.
2010-05-05Kiedy spedytor jest spedytorem a kiedy jest przewoźnikiem?
2010-01-31OC spedytora - na czym polega praca spedytora
2010-01-31OC spedytora - zagrożenia i jak się przed nimi bronić
2009-12-27OC spedytora - szczególne przypadki odpowiedzialności
2009-11-01Ubezpieczenie OCP - jak zoptymalizować zakres ubezpieczenia
2009-10-11Oszustwa w transporcie. Co to jest oszustwo i jak się przed nim bronić?
2009-10-04OC przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym na bazie Konwencji CMR
2009-09-27Polisa OCP a parkowanie i szkody kradzieżowe
2009-09-25Szkody kradzieżowe i rabunkowe – gdzie parkować (cz. 2)
2009-09-25Szkody kradzieżowe i rabunkowe – gdzie parkować (cz. 3)
2009-09-24Szkody kradzieżowe i rabunkowe – gdzie parkować (cz. 1)
2009-09-19Szkody w transporcie towarów, czyli jak sobie radzić.